Miłość Boża

Miłość Boga jest niesamowita. Gdy wyobrażam sobie najpiękniejsze miejsce w jakim byłam – to jest to przestrzeń spotkania z Bogiem. On i ja. Potężny Bóg i ja – Jego stworzenie. Niewyobrażalna tajemnica. Przestrzeń, która jest pewnością, że jestem dla Niego kimś ważnym, kimś potrzebnym – nie dlatego jaka jestem ale dlatego, że jestem. Samo moje istnienie jest dowodem na to, że jestem chcianym i umiłowanym Jego stworzeniem.
Bóg, który jest Osobą i który chce się ze mną spotkać. Bóg, który ma serce – serce, które chce kochać i być kochane. Bóg, który chce mnie Sobą obdarować. DZIŚ.

Ania

Print your tickets