Jak głosimy? Modlitwa!

… bo ewangelizator to człowiek modlitwy!

Zapraszamy gorąco na kolejne spotkanie Diakonii Ewangelizacji. Będziemy rozmawiać o modlitwie i jej roli w głoszeniu Chrystusa.

Kiedy? 22 marca (czwartek) o godz. 19:15.

Gdzie? W krużgankach św. Anny.

Przyjdź – Jezus liczy na Ciebie!

Print your tickets