Moderatorzy życzą…

Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział. Mk 16, 7

Jezus Chrystus zawsze ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. On zmartwychwstał i nie ma Go w grobie, jest w domu Ojca.

Drodzy,
Życzymy Wam radosnych Świąt Paschy A.D. 2012, abyśmy z mocą i wiarą głosili, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał i że, w Zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie jest rozwiązanie wszystkich problemów ludzkości. To On daje nam pokój, pojednanie i radość, nawet gdy po ludzku jest ciężko, to On nas przemienia daje niewzruszoną nadzieję i siły do dalszego wzrostu duchowego.

Ks. Andrzej Pawlak     –      Ks. Paweł Witkowski     –  Beata i Jarosław Bernatowicz

Print your tickets