Przedwakacyjny Dzień Wspólnoty

Spotykamy się wszyscy w Milanówku w par. MB Bolesnej, w niedzielę 17 czerwca 2012 na Diecezjalnym Dniu Wspólnoty – ostatnim w tym roku formacyjnym, a zarazem wprowadzającym w temat kolejnego roku: „Kościół naszym domem”. Czas pracy w ciągu roku przygotowywał nas również do Oaz Rekolekcyjnych. Dlatego na koniec, po Eucharystii, wyjeżdżający na rekolekcje, a także rodzice uczestników Oaz Dzieci Bożych i Nowej Drogi, mają spotkania z prowadzącymi Oazę.
x Paweł Witkowski

Plan Dnia Wspólnoty:
14.00 zawiązanie wspólnoty
14.45 przygotowanie do Eucharystii
EUCHARYSTIA
16.30 spotkania w oazach średnich (grupach wyjazdowych)

Print your tickets