Worship Time

 Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. /Ap 7, 12/

Przyjdź!!! by razem z całym Niebem oddawać chwałę Temu, który jest Zbawicielem!

16.11.2012r. (piątek)

godz. 20.00

kościół św. Anny

 

Print your tickets