Uwielbienie !!! :)

Zapraszam na spotkanie Diakonii Uwielbienia

Sobota, 05.01.2013

godz. 19:30, kaplica Res Sacra Miser

Pierwsza część spotkania – uwielbienie – jest otwarta dla wszystkich – przyjdźcie tłumnie przed Tron Jezusa by oddawać Mu chwałę i słuchać Jego Słowa!:)

Druga część spotkania zamknięta dla członków diakonii.

Zbyszek

Print your tickets