Spotkanie Diakonii Ewangelizacji

Zapraszamy na spotkanie formacyjne Diakonii Ewangelizacji.maryja-oranto

Tym razem porozmawiamy o Maryi i Jej roli w życiu ewangelizatora. Spotykamy się w krużgankach św. Anny w niedzielę 27 stycznia o 16.30.

Print your tickets