Kongregacja Odpowiedzialnych

Tematem XXXVIII Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie, która odbędzie się w dniach 22-25.02.2013 roku na Jasnej Górze w Częstochowie, będzie hasło zbliżającego się roku formacyjnego „Narodzić się na nowo”.

Zachęcam, aby każda diecezja zadbała o godną i solidną reprezentację podczas naszego dorocznego spotkania. Proszę również, aby czas przygotowań do Kongregacji otoczyć szczególną modlitwą i postem. W ten sposób wyprosimy u Pana błogosławieństwo i dary, które zdynamizują nas do owocnej służby w Kościele charyzmatami Ruchu Światło-Życie oraz do realizacji Planu Ad Christum Redemptorem 2.

ks. Adam Wodarczyk, Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie

Studium przygotowawcze dla uczestników KO http://www.oaza.pl/dokument.php?id=4136

Print your tickets