List do Boga

Akademicy! Wielki Post jest szczególnym czasem wychodzenia na pustynię aby spotkać się z Panem. Proponujemy inicjatywę, której ma na celu uczynić to spotkanie bliższym i głębszym 🙂 Co trzeba zrobić?

Krok 1: Napisz list do Pana Boga. Powiedz Mu o swoich pragnieniach lub ranach, a może poproś o odpowiedź na pytania, które Cię męczą? Pisz o tym, co masz w sercu, szczerze i konkretnie. Pisz z wiarą! – Pan Bóg chce Ci na to odpowiedzieć.

Krok 2: Włóż list w kopertę, zaklej ją, podpisz się i przynieś na spotkanie 6go marca.

Krok 3: Módl się! 🙂 My ze swojej strony też obiecujemy modlitwę. MODLĄCY SIĘ NIE BĘDĄ TYCH LISTÓW CZYTAĆ. To jest Wasza korespondencja 🙂 Odpowiedzi – do każdego indywidualnie – przyjdą po Wielkiej Nocy.

Print your tickets