Wielkopostna jałmużna

serce na dloniBłogosławiony, czyj wzrok miłosierny, bo chlebem dzieli się z biednym. Prz 22,9

Drodzy Akademicy!
Na środowym spotkaniu ogólnym otrzymaliśmy udekorowane skarbonki do  zbierania pieniędzy przez odmawianie sobie w czasie Wielkiego Postu różnych przyjemności. Zebrane środki chcemy przeznaczyć na pomoc dla Tomka (szczegóły w czytaj więcej). Wypełnione skarbonki przynieśmy 20 lub 27 marca.

„W dniu 9.12.2011r. Tomek uległ ciężkiemu wypadkowi samochodowemu i w jednej chwili stracił wszystko. Doznał obrażeń ciała w postaci urazowego podpajęczynówkowego, krwawienia śródmózgowego, obrzęku mózgu, złamania obojczyka prawego, złamania obu kości przedramienia lewego, złamania kości udowej, oraz obrażeń ciała i otarć.
Po czterech miesiącach pobytu na OIOM-ie w Sieradzu podczas jednej z wizyt lekarze powiedzieli, że na tym oddziale nie są w stanie nic więcej zrobić. Stan zdrowia Tomka był ciężki i nie został przyjęty na rehabilitację do ośrodków refundowanych przez NFZ.Tylko  intensywna rehabilitacja jest w stanie poprawić stan zdrowia.Tomek potrzebuje  intensywnej, ale i bardzo kosztownej rehabilitacji, której cena dla  rodziny jest nieosiągalna. Wszyscy starają się pomagać, lecz jego leczenie i rehabilitacja trwa już 11miesięcy i pochłonęła wszelkie środki finansowe.”

*Można także oddać 1% podatku wpisując: KRS 0000282796. Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro Nr 53 1240 1053 1111 0010 4040 4926 z dopiskiem:  Tomasz Czajkiewicz.

 

 

Print your tickets