Kwietniowe spotkanie Diakonii Liturgicznej

Zapraszam wszystkich (Panie, Panów, Akademików, Postakademików i wszystkich przyjaciół Diakonii Liturgicznej) na spotkanie formacyjne, które odbędzie się

7 kwietnia (niedziela) 19.00 w krużgankach św. Anny.

Spotkanie dotyczyć będzie sakramentów i sakramentaliów – czym są, czemu służą oraz jakie jest ich miejsce w życiu chrześcijan i w Bożym dziele zbawienia – również w kontekście Zmartwychwstania. Jak zawsze, będziemy też wspólnie szukać odpowiedzi na pojawiające się pytania i wątpliwości.

Proszę o lekturę fragmentu Konstytucji o Liturgii Świętej (Sacrosanctum Concilium) nry 59-82. Można go znaleźć m.in. w internecie.

Do zobaczenia!

Bartolome Esteban Murillo, „Zaślubiny Maryi”

Print your tickets