Spotkanie formacyjne diakonii liturgicznej – 16 lutego 2014

Zapraszam na lutowe spotkanie diakonii liturgicznej! Hasło przewodnie spotkania to:

Jak żyć liturgią
i ją rozumieć? 

Wspólnie zastanowimy się, co i jak rozumieć pod pojęciem „liturgia”, co wspólnego ma Eucharystia z tradycją żydowską oraz – przede wszystkim – z naszym życiem i przeżywaniem wiary na co dzień. Spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, do czego wzywa nas dzisiaj Jezus Chrystus w liturgii i poprzez nią.

Spotkanie diakonii liturgicznej wspólnoty akademickiej i postakademickiej odbędzie się 16 lutego 2014 r. o godz. 17.00 w św. Annie.

 

Print your tickets