Adoracja i uwielbienie

maj_zakoJuż w sobotę, 31 maja, zapraszamy na spotkanie modlitewne łączone diakonii: modlitwy,
uwielbienia i wyzwolenia.
W programie wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa uwielbienia
Data: 31 maja, sobota
Czas trwania: 18:00-19:00
Miejsce: Res Sacra Miser
Spotkanie jest otwarte dla wszystkich!
Bierzcie znajomych i zapraszamy! 🙂

Print your tickets