Spotkanie opłatkowe

Serdecznie zapraszamy na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się w Niedzielę Chrztu Pańskiego. Zbieramy się o godzinie 12.00 w krużgankach, a stamtąd przejdziemy do jednej z salek. Po opłatku i wspólnej chwili kolędowania przejdziemy razem Diecezjalny Dzień Wspólnoty, aby wspólnie o godzinie 14.00 przeżywać Eucharystię w katedrze, której będzie przewodniczył pasterz naszej diecezji, kardynał Kazimierz Nycz.

Carracci_Annibale_The_Baptism_of_ChristPamiętajmy, że święto Chrztu Pańskiego jest patronalnym świętem Ruchu Światło-Życie.Tego dnia wpatrujemy się w Chrystusa Sługę wstępującego w wody Jordanu, gdzie objawia się już nie jako Król, jak wobec mędrców, czy jako Oblubieniec, jak na godach w Kanie, ale jako Namaszczony Duchem Świętym – Chrystus, Mesjasz.

Print your tickets