Spotkanie Diakonii Modlitwy

Temu zaś, który mocą działającą w nas
może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy,
Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie
po wszystkie pokolenia wieku wieków! Amen Ef, 3 20

20140111_adoracja
Diakonia modlitwy zaprasza w najbliższą sobotę tj 28.02 na kolejne spotkanie modlitewne. Spotykamy się jak zwykle w apsydzie św. Anny o godz 19.30.
Będziemy wspólnie adorować Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie!

Print your tickets