Próba Diakonii Muzycznej

Dnia 24.03.2015r. (wtorek) o godzinie 19:45

w salce na wieży

odbędzie się próba scholi,

której celem jest przećwiczenie pieśni na Mszę Świętą w trakcie rekolekcji w dniu 25.03.205r. (środa).

Print your tickets