Spotkanie WDL

Króluj nam Chryste

             trojca_swieta_istnienie_boga

Dnia 26 maja AD 2015 odbędzie się spotkanie Wspólnotowej Diakonii Liturgicznej. Tematem przewodnim spotkania będzie:

„Przepisy liturgiczne – wolność czy zniewolenie?”

Rozpoczniemy wspólną Eucharystią o 18:30 po czym przejdziemy do salki na Wieży na spotkanie formacyjne. Zakończymy spotkanie wspólnym dzieleniem się Ewangelią z uroczystości Najświętszej.

Serdecznie zapraszam wszystkich.

Kacper Jan Krzywoń

Odpowiedzialny Wspólnotowej Diakonii Liturgicznej

Print your tickets