Nowy Moderator Diecezjalny

Znamy już oficjalnie nowego Moderatora Archidiecezji Warszawaskiej

x_Marcin_Loretz„Ks. Marcin Loretz, dotychczasowy wikariusz parafii św. Anny w Warszawie, w dek. wilanowskim, mianowany rezydentem w parafii MB Królowej Meksyku w Laskach Warszawskich, w dek. laseckim i moderatorem diecezjalnym Ruchu Światło – Życie Archidiecezji Warszawskiej.”(źródło)

Ksiądz Marcin w ramach formacji seminaryjnej – odbył dwuletnie stypendium w Seminarium Polskim w Paryżu. Święcenia prezbiteratu: 24 maja 1997 r. z rąk ks. Prymasa Józefa kardynała Glempa. W latach 2002-2004 studia doktoranckie na Instytucie Katolickim w Paryżu. Jest również członkiem Centralnej Diakoni Liturgicznej, Moderatorem Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej. W przeszłości był również moderatorem naszego rejonu.

Print your tickets