Spotkanie Diakonii Modlitwy

 

„Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie! W każdym po­łożeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was” (1 Tes 5, 16-18).

Kochani!

Serdecznie zapraszamy na pierwsze w tym  roku formacyjnym  spotkanie Diakonii Modlitwy. Odbędzie się ono w piątek 6 listopada,  spotykamy się o 19.30 w krużgankach, później przejdziemy do jednej z salek. Po spotkaniu zapraszamy wszystkich na dalszą część wieczoru czyli Mszę Świętą o 21, uwielbienie i adorację w ramach Gorączki Piątkowej Nocy.

O czym będziemy mówić? Zostajemy w temacie wieczoru- czyli o uwielbieniu, o tym jak ta modlitwa działa w naszym życiu i czemu jest taka ważna.

Spotkanie oprzemy na fragmencie książki „Moc uwielbienia” Merlina R. Carothersa. Wydrukujcie proszę ten fragment i przeczytajcie wcześniej.

Kliknij tutaj, aby pobrać załącznik

Print your tickets