Odpowiedzialni

Patryk
świecki odpowiedzialny

mgawarski

ks. Mateusz
moderator wspólnoty

Animatorzy grup przed 1°

Emilia

Paulina

Animatorzy grup po 1°

Katarzyna

Aleksandra

Anna

Animatorzy grup po 2°

Marta

Zuzanna

Animatorzy grup po 3°

Natalia

Alicja

Majka

Odpowiedzialni diakonii specjalistycznych

Aleksandra
Diakonia ewangelizacji

Magdalena
Diakonia modlitwy

Weronika
Diakonia miłosierdzia

Paulina
Diakonia liturgiczna

Michał
Diakonia świętowania

Book your tickets