Podczas jednego z chłodnych wieczorów, kilka osób ze wspólnoty Ruchu Światło-Życie działających w Duszpasterswie św. Anny wpadło na pomysł aby rozgrzać się gorącą herbatą. Rozmawiali oni również o chęci podzielenia się czymś dobrym z drugim człowiekiem.  Najlepsze czym mogli się podzielić była (i jest nadal) Dobra Nowina.

Herbata smakowała, rozgrzewając ciało, a Ewangelia rozgrzała serca. Pomyśleli więc, że warto aby to połączyć i w podobny sposób wyjść do naszych braci i sióstr. No i wyszliśmy na Krakowskie Przedmieście!

Akcja odbywała się w pierwsze piątki miesiąca. Spotykaliśmy się w krużgankach, gdzie modliliśmy się, pakowaliśmy gorącą herbatę i ulotki, a nastepnie wyruszaliśmy z darem miłosierdzia, świadectwem życia i zaproszeniem na czuwanie podczas Gorączki Piątkowej Nocy.

Podczas tych wydarzeń doświadczaliśmy ogromnego działania Pana Boga. Rozmawialiśmy z niezliczoną liczbą ludzi. Pomimo, że wiele razy spotykaliśmy się z wyśmiewaniem, pogardą i odrzuceniem, to byliśmy również  świadkami nawrócenia, wyznawania Jezusa jako Zbawiciela i Pana lub po prostu przekazywaliśmy radość i nadzieję, której nie raz tak bardzo brakowało.

Za wszystkie owoce ewangelizacji, czy to widoczne czy niewidoczne, oraz za możliwość ewangelizowania, jesteśmy wdzięczni Panu Bogu. Nie tylko mogliśmy nieść Boga innym ludziom ale równieżs sami odkrywaliśmy Boga w drugim człowieku.

Book your tickets