„Niech się radują dusze wasze z Jego łaski,
i nie wstydźcie się Go wielbić!” (Syr 51, 29)

Bóg jest dawcą wielu łask, których udziela nam hojnie każdego dnia. To ważne, żeby je dostrzegać i umieć za nie dziękować. Tego się uczymy we wspólnocie. Wypowiadając słowa wdzięczności, dzielimy się świadectwem działania Boga w naszym życiu. W ten sposób umacnia się nie tylko nasza wiara, lecz również wiara tych, z którymi się wspólnie modlimy.

Nasz kochający Ojciec dał nam ogromny dowód miłości – swojego Syna, którego możemy adorować w Najświętszym Sakramencie. Chcemy, podążając za słowami psalmisty, przylgnąć do Jezusa (por. Ps 91, 14-16) i nasycić się Jego Świętą Obecnością. Pragniemy otwierać przed Nim nasze serca, ofiarowywać Mu swój czas i oddawać chwałę Temu, który „mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej niż prosimy i rozumiemy” (Ef 3, 20).

Razem z Diakonią Modlitwy spotykamy się w III soboty miesiąca na wspólnym uwielbieniu Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Po wieczornej Eucharystii stajemy przed obliczem Pana i oddajemy Mu trony naszych serc. Duch Święty, którego Bóg nam hojnie udziela, uzdalnia nas do modlitwy i napełnia nas radością ze spotkania z żywym Bogiem.

Jeśli czujesz się zagubionych na życiowych ścieżkach, przyjdź do Tego, który jest DROGĄ. Zadajesz sobie wiele pytań dotyczących ważnych dla Ciebie spraw, ale nie znajdujesz jednoznacznych odpowiedzi – wsłuchaj się w Tego, który jest PRAWDĄ. Pragniesz być szczęśliwym i z ufnością przyjmować każde doświadczenie – zbliż się do Tego, który jest ŻYCIEM i daje je w obfitości.

Book your tickets