Diakonia Świętowania już od wielu lat, wychodząc naprzeciw wezwaniu chrześcijan do uczczenia Dnia Pańskiego, organizuje „Świętowania Niedzieli”. Chcemy świętować we wspólnocie, trwać na modlitwie, zwracać myśli do Boga, odpoczywać w łączności z Nim oraz budować relacje między członkami Ruchu Światło-Życie, poznawać się coraz bardziej i spędzić miło, pożytecznie czas. Zapraszamy Was wszystkich bardzo serdecznie!

Centralnym, najważniejszym punktem dnia świątecznego jest Eucharystia. Gromadzimy się w kościele, by wraz z całą wspólnotą Kościoła odśpiewać hymn uwielbienia „Chwała na wysokości Bogu”, uroczyście wyznać wiarę (są to części Mszy św., które występują tylko w Niedzielę i inne święta kościelne), wsłuchać się i rozważyć Słowo Boże oraz przyjąć Ciało i Krew Chrystusa. Uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii jest dla nas okazją do dziękczynienia za cały poprzedni tydzień oraz umocnieniem na kolejne nadchodzące dni. Stajemy się wtedy także umocnieniem dla innych, świadczymy o naszej przynależności do Chrystusa. Doświadczamy wraz z braćmi i siostrami żywej obecności Zmartwychwstałego wśród nas, budujemy wspólnotę, łączymy się z Kościołem na całym świecie, jednomyślnie wznosząc głos do jedynego Boga.

Ważne jest, byśmy do niedzielnej Mszy świętej dobrze się przygotowali. Odświętny, godny strój to tylko zewnętrzny wyraz tego, jak ważnym wydarzeniem dla nas jest niedzielna Eucharystia. Przygotowani powinniśmy być jednak przede wszystkim wewnątrz. Otwartość i czystość serca to najpiękniejszy prezent, jaki możemy przynieść Bogu w dniu Jego święta. Należy więc zadbać, aby być w stanie łaski uświęcającej oraz przygotować się osobiście na spotkanie z Jezusem, np. przez modlitwę osobistą przed Mszą św., rozważanie czytań liturgicznych z danej niedzieli czy lekturę innych tekstów religijnych powiązanych z okresem liturgicznym, który przeżywamy. Często trudno nam znaleźć motywację, żeby zrobić to samemu, dlatego przed każdym  naszym świętowaniem odbywa się krąg liturgiczny.

Pamiętajmy, że to Chrystus jest Panem wszystkiego, także czasu! Ustanawiając niedzielę dniem odpoczynku zwraca naszą uwagę na to, że człowiek potrzebuje wytchnienia, zatrzymania się, zastanowienia nad sensem życia i swoich codziennych zajęć. Czas poświęcony Chrystusowi nigdy nie jest czasem straconym! Świętować dzień Pański mamy wraz z bliskimi dla nas ludźmi: rodziną, przyjaciółmi, znajomymi ze wspólnoty oazowej… To czas, gdy wychodzimy do drugiego człowieka, poświęcamy mu swój wolny czas, rozmawiamy, dzielimy się doświadczeniami i przeżyciami, o co dość trudno w ciągu tygodnia, gdy mijamy się zajęci własnymi sprawami. Spokojna rozmowa i wspólnie spędzony czas budują nasze wzajemne relacje, są wyrazem miłości, ukazują prawdziwe oblicze człowieka, umacniają atmosferę wzajemnej życzliwości.

Book your tickets