Odpowiedzialni

Majka
świecka odpowiedzialna

Anna
wiceodpowiedzialna

mgawarski

ks. Mateusz
moderator wspólnoty

Animatorzy grup

Agnieszka
grupa przed I°

Paulina
grupa przed I°

Joanna
grupa przed I°

Anna
grupa po I°

Jadwiga
grupa po I°

Barbara
grupa po II°

Agnieszka
grupa po II°

Konrad
grupa po III°

Paweł
grupa po III°

Odpowiedzialni diakonii specjalistycznych

Bartosz
Diakonia modlitwy

Marzena
Diakonia formacji diakonii

Maria
Diakonia słowa

Agnieszka
Diakonia ewangelizacji

Book your tickets