Odpowiedzialni

Majka
świecka odpowiedzialna

Anna
wiceodpowiedzialna

ks. Paweł
moderator wspólnoty

Animatorzy grup

Agnieszka
grupa przed I°

Joanna
grupa przed I°

Magdalena
grupa po I°

Anna
grupa po II°

Karolina
grupa po II/III°

Przemysław
grupa po III°

Odpowiedzialni diakonii specjalistycznych

Bartosz
Diakonia modlitwy

Katarzyna
Diakonia świętowania

Kacper
Diakonia liturgiczna

Book your tickets