Legenda:
[CBR] – Sala 39, budynek Centralnej Biblioteki Rolniczej
[RSM] – Kaplica Res Sacra Miser
[Kościół] – Kościół św. Anny – nawa główna
[Abs] – Kościół św. Anny – absyda (za ołtarzem głównym)
[KWł] – Kaplica bł. Władysława z Gielniowa (w kościele św. Anny)
[KLor] – Kaplica Loretańska (w kościele św. Anny)
[Krużg] – Krużganki kościoła św. Anny
[Kaw] – Kawiarenka w krużgankach

Book your tickets