ORAE

Kochani, zachęcam Was do zapoznania się z terminami Oaz Rekolekcyjnych Animatorów Ewangelizacji organizowanymi w różnych miejscach Polski w roku formacyjnym 2007/2008 Uwaga !!! :):):) w imieniu naszej Diecezjalnej Diakonii Ewangelizacji

Continue reading