„Jasna świadomość, że celem pierwszej ewangelizacji jest doprowadzenie do osobistego przyjęcia Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, stanowi źródło i fundament całego życia chrześcijańskiego i jest szczególnym darem otrzymanym przez Ruch. Czyni z niego ruch ewangelizacyjny, czyli skoncentrowany na zadaniu prowadzenia ludzi do wiary pojętej jako osobowe spotkanie z Chrystusem.  Uznanie absolutnego priorytetu tego zadania prowadzi do rewizji odnowy całego stylu tzw. duszpasterstwa, co stanowi pilne zadanie podjęte świadomie przez Ruch, jako szczególny charyzmat.”

Franciszek Blachnicki, „List z Boliwii”

Co robi diakonia ewangelizacji?

Przede wszystkim stara się wypełniać przykazanie, aby głosić Ewangelię całemu stworzeniu. Członkowie diakonii mogą dawać siebie poprzez głoszenie Dobrej Nowiny braciom i siostrom na uczelni, w pracy czy też po prostu na ulicy.

To pragnienie wypływa z naturalnej radości, że odkryliśmy skarb – Królestwo Boże. Poprzez akcje ewangelizacyjne, modlitwę  a przede wszystkim wcielanie w życie przykazania miłości staramy się być autentycznymi świadkami Chrystusa.

Book your tickets