Chrystus Sługa

Istnienie realizuje się w postawie służby, czyli w postawie dawania siebie, posiadania siebie w dawaniu siebie (…). Postawa służby jest więc równoznaczna z posiadaniem siebie w dawaniu siebie, czyli z tym, co stanowi istotę bytu osobowego. Takie rozumienie służby, diakonii, prowadzi do pojęcia agape, czyli miłości osoby, bezinteresownej miłości, polegającej na dawaniu siebie.

- ks. Franciszek Blachnicki

Diakonie funkcjonujące w naszej wspólnocie

Book your tickets