Nie liczy się wcale wspaniałość twego działania, ale miłość,
jaką w nie włożyłeś; nie to, jak wiele uczyniliśmy,
ale przede wszystkim to, jak wiele miłości włożyliśmy w swe czyny.

św. Matka Teresa z Kalkuty 

Co robimy?

Diakonia Miłosierdzia zakłada przybliżenie spotkania z bliźnim - osobą potrzebującą, aby oczyma wiary zobaczyć obecność Jezusa w człowieku skrzywdzonym, biednym, głodnym, cierpiącym, ubogim, idąc za słowami św. Jana Pawła II:

„Trzeba spojrzenia miłości, aby dostrzec obok siebie brata, który wraz z utratą pracy, dachu nad głową, możliwości godnego utrzymania rodziny doznaje poczucia opuszczenia, zagubienia i beznadziei. Potrzeba wyobraźni miłosierdzia. Wyobraźnia miłosierdzia, dlatego że cechuje ją nie tyle efektywność udzielanej pomocy, ale przede wszystkim zdolność bycia bliźnim dla cierpiącego człowieka."

Jak robimy?

Każdy, aby umieć dowartościować drugiego człowieka musi wyjść z kręgu swojego egoizmu, potrzebuje dużo samozaparcia, systematyczności, musi umieć ofiarować swój trud. Każdy uczestnik będzie zapraszany do zaangażowania się w przygotowania i udział w dziełach charytatywnych oraz działań w ramach wolontariatu, jednorazowych akcji, bądź systematycznych spotkań.

A przede wszystkim

Miłosierdzie jest także drogą, która wiąże się z radością bycia miłosiernym, szczęściem dawania. Drogą, która jest dla Nas spotkaniem z Jezusem w biednym, grzesznym czy niekochanym. Jest radością bycia sługą, radością niesienia, a to przecież jest droga ku większej miłości.

Book your tickets