Modlitwa jest oddechem Nowego Życia, wielkim przywilejem
i radością Nowego Człowieka, źródłem mocy i Ducha Świętego w nas
(VI Krok ku dojrzałości chrześcijańskiej).

 

W Diakonii Modlitwy przywiązujemy dużą wagę do słów Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego – bez modlitwy żadne z (…) zadań nie może być realizowane. Dlatego też służymy wspólnocie poprzez modlitwę w intencjach osobistych poszczególnych osób, a także modląc się w intencjach stałych – za odpowiedzialnych naszej wspólnoty, za księdza moderatora i za wszystkie podejmowane przez nas inicjatywy i posługi. 

Każdy może się włączyć do posługi modlitewnej i w ten sposób uczestniczyć w życiu wspólnoty. Poszczególne pary modlitewne modlą się każdego dnia w przydzielanych im co tydzień intencjach. 

Jeśli potrzebujesz modlitwy w określonej intencji, przekaż ją nam poprzez wirtualną skrzynkę intencji, klikając tutaj.

Book your tickets