Chwalcie Go dźwiękiem rogu,
chwalcie Go na harfie i cytrze!
Chwalcie Go bębnem i tańcem,
chwalcie Go na strunach i flecie!
Chwalcie Go na cymbałach dźwięcznych,
chwalcie Go na cymbałach brzęczących:
Wszystko, co żyje, niech chwali Pana!

(Ps 150)

Co robi diakonia muzyczna?

Śpiewa! Tak jak umie, tak jak chciałaby, tak, jak Bóg pomaga.

Stara się prowadzić modlitwę śpiewem na Eucharystii, spotkaniach ogólnych i wszystkim, co z tym związane, nieustannie doskonalić warsztat. Przez muzykę będziemy poznawać Boga i szukać w niej świętości. 

Będziemy się śpiewem modlić!

Book your tickets