Czym jest Diakonia Świętowania?

Diakonia Świętowania została utworzona w celu zadbania o bardzo ważną część interpersonalnego wymiaru życia wspólnotowego jaką jest integracja. Zajmuje się koordynowaniem wydarzeń takich jak Świętowanie Niedzieli, Dni Skupienia Diakonii, Agapa oraz szeroko pojęte integracje. Dba nie tylko o dobrą zabawę, ale także o to, by zabawa ta odbywała się w duchu Nowej Kultury.  Zachęcamy wszystkich zainteresowanych współtworzeniem możliwości do wzajemnego poznawania się do zaangażowania się w działania diakonii.

Book your tickets