Adwent w DA św. Anny

Trwa Adwent! Przypominamy, że w dni powszednie o godzinie 6.00 w kaplicy Res Sacra Miser (ul. Krakowskie Przedmieście 62) można uczestniczyć w Laudesach (poranna modlitwa brewiarzowa), a o godzinie 7.00 w Roratach.

Przez ostatni tydzień adwentu jesteśmy odpowiedzialni za przygotowanie śniadań po Mszy św.Zapraszamy do pomocy w służbie na rzecz naszego duszpasterstwa. Jeśli możesz zostać na sprzątaniu, a nie jesteś w stanie przyjść wcześniej proszę wpisz się do grafiku w części sprzątanie. Swoją obecność można zadeklarować w grafiku, do którego link znajduje się poniżej: http://bit.ly/roratygrafik2015

Od 13. do 16. grudnia trwają w naszym Duszpasterstwie rekolekcje adwentowe „BÓG MIŁOSIERNY ZESŁAŁ SWEGO SYNA” prowadzone przez ks. Roberto Rinaldo. Więcej informacji na stronie www.swanna.waw.pl. W związku z rekolekcjami w poniedziałek i w środę nie będzie oazowych spotkań formacyjnych.

Potrzebne są osoby chętne do rozprowadzania świec przed każdą Mszą Świętą Roratnią. Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na cele ewangelizacyjne. Chętne do pomocy osoby proszone są o wpisywanie się w grafik:
https://docs.google.com/document/d/1EKrdnoWJwKMIG73O_diaW9BmnmqTmvf1zgZcSLGR2P8/edit
W razie pytań prosimy o kontakt z Pawłem Frankiewiczem (mail: pawel.naza@gmail.com) albo Zuzanną Renik (mail:zuzannarenik@gmail.com)

Po każdej Mszy Roratniej rozdawane będą fragmenty Pisma Świętego. Potrzebujemy codziennie 3 osób chętnych do pomocy. Chętni proszeni są o wpisanie się do grafiku umieszczonego poniżej  oraz o zgłoszenie się do Adama Jakubowskiego (adamjakubowski7@gmail.com)
https://docs.google.com/document/d/18RwJiEybkhAugP7icskl3rLYtHQ0QVoNlQSi_VQdAIY/edit

Print your tickets