Rejonowy Dzień Wspólnoty

W niedzielę 14.02 w parafii pw. św. Jakuba Apostoła na pl. Narutowicza odbędzie się kolejny Rejonowy Dzień Wspólnoty. Tego dnia grupka po II stopniu oazy postakademickiej przeżywać będzie swój obrzęd „wezwania po imieniu”, czyli ukoronowania formacji na drodze deuterokatechumenatu. Przybądźmy jak najliczniej, by przeżywać z nimi wspólnie ten dzień.

Obrzęd wezwania po imieniu jest potwierdzeniem, że uczestniczące w nim osoby w sposób pełny i świadomy chcą uczestniczyć w życiu sakramentalnym kościoła, a przede wszystkim – w zbliżającej się Liturgii Paschalnej.

Plan spotkania:
12:30 – Zawiązanie wspólnoty (sala św. Faustyny)
12:45 – Konferencja (sala św. Faustyny)
13:15-13:50 – Spotkania w grupach formacyjnych (sala św. Faustyny)
13:50-14:15 – Przerwa kawowa (sala św. Faustyny)
14:20 – Namiot Spotkania (kościół)
14:40 – Eucharystia (kościół)
16:30 – Agapa (sala św. Faustyny).

Print your tickets