Spotkanie Diakonii Ewangelizacji

Serdecznie zapraszamy na kolejne w tym roku akademickim spotkanie Diakonii
Ewangelizacji. Odbędzie się ono we wtorek, 16 lutego o godz. 19:30 (po mszy świętej) w
salce w krużgankach w św. Annie. Podczas spotkania poszukamy odpowiedzi na pytanie:
„Czy trzeba ewangelizować chrześcijan ?” . Będziemy odkrywać  wezwanie do głoszenia
Dobrej Nowiny. Podążając za tym nakazem, każdy z nas podejmie „małe – wielkie” dzieła
ewangelizacyjne.

Czekamy właśnie na Ciebie,  Do zobaczenia

Print your tickets