Diakonia Miłosierdzia

Informacje na temat wyjazdu do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Miedzeszynie, a także o spotkaniu dla osób chętnych do wolontariatu przy hospicjum Caritas Archidiecezji Warszawskiej.

sobotę 27 lutego około godziny 14-15 będzie zorganizowany wyjazd do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Miedzeszynie, w ramach którego odbędą się zajęcia z wychowankami ośrodka. Wszystkie osoby chętne, które chciałby uczestniczyć w wyjeździe prosimy o kontakt z Kamilą Pąk.

czwartek 3 marca o godz. 17:00 odbędzie się spotkanie dla osób, które chciałby rozpocząć posługę jako wolontariusz hospicjum należącego do Caritasu Archidiecezji Warszawskiej znajdującego się przy Krakowskim Przedmieściu. Zbiórka o godz. 16:50 przed kaplicą Res Sacra Miser. Spotkanie będzie miało charakter informacyjny. Udział w nim nie jest równoznaczny z deklaracją stałej posługi. Więcej informacji o roli i zadaniach wolontariusza można znaleźć na stronie hospicjum: http://warszawa.caritas.pl/wolontariat/wolontariat-w-hospicjum/. Zapraszamy 🙂

Print your tickets