Święte Triduum Paschalne

Porządek wydarzeń Świętego Triduum Paschalnego w naszym duszpasterstwie:

Wielki Czwartek
Msza św. Wieczerzy Pańskiej z obrzędem obmycia nóg o godzinie 18.00. Po niej przeniesiemy Najświętszy Sakrament do tzw. Ciemnicy. Adoracja w kaplicy przechowania potrwa do godz. 22.00. Spowiedź od godz. 7.00 do 9.00 oraz od 15.00 do 17.00.

Wielki Piątek
Dzień szczególnego przeżywania męki, śmierci i pogrzebu Jezusa.

Ciemna Jutrznia o godz. 8.00. Spowiedź – od godz. 7.00 do 16.00. Liturgia Męki Pańskiej rozpocznie się o 17.00. Na koniec Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do Grobu Pańskiego. O godz. 20.00 spod naszego kościoła wyruszy Centralna Warszawska Droga Krzyżowa, którą poprowadzi ks. Kazimierz Kardynał Nycz. Adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim potrwa do północy.

Wielka Sobota
Dzień ciszy i oczekiwania na Zmartwychwstanie Pańskie.

Ciemna Jutrznia w kościele o godz. 8.00. Błogosławienie pokarmów na stół wielkanocny w krużgankach rektoratu od 9.00 do 18.00. Spowiedź od 7.00 do 18.00. Przez cały dzień zapraszamy do modlitwy przy Grobie Pańskim.

Zmartwychwstanie Pańskie
Liturgia Wigilii Paschalnej (w sobotę) rozpocznie się o godz. 20.00.
W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego msze św. o godz. 6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 19.00, 21.00.
W Poniedziałek Wielkanocny msze św. o godz. 10.00, 12.00, 15.00, 19.00, 21.00. Nie ma tego dnia spotkania formacyjnego części postakademickiej.

Print your tickets