Spotkania przygotowawcze wobec powziętych posług przez Diakonię Miłosierdzia

Umiłowani w Panu!

Przed wami dwa priorytety najbliższych dni, na które serdecznie zapraszamy w imieniu Diakonii Miłosierdzia!

Dnia 29.11.2016 r. tj. wtorek do salki B w przedsionkach św. Anny odbędzie się spotkanie dla wszystkich chętnych we wspólnocie do pomocy przy posłudze w ramach wyjazdów do ośrodka szkolno-wychowawczego dla chłopców w Miedzeszynie. Spotkanie dla zainteresowanych najbliższym wyjazdem w ramach comiesięcznych spotkań czy też wsparciem odnośnie pomysłów dla zorganizowania chłopcom czasu na kolejne z nich odbędzie się o godzinie 17.00 jak wyżej.

WAŻNE! Najbliższy wyjazd odbędzie się 3 grudnia o godz. 15.oo w Miedzeszynie. Szczegóły na spotkaniu we wtorek. Zgłoszenia proszę kierować bezpośrednio do nas lub przy pomocy animatora grupy.

Drugim ważnym dla wspólnoty Ruchu Światło-Życie w św. Annie wydarzeniem jest planowane na 3 grudnia tj. sobota od godziny 14.45 do 16.00 poprowadzenie modlitwy na ul. Poborzańskiej 33 dla osób bezdomnych przy Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Miłości celem przybliżenia 4 prawd ewangelicznych.

Wszystkich chętnych do pomocy celem ustalenia, co do formy i przebiegu modlitwy zapraszamy na spotkanie w salce B we wtorek 29.11.2016 r. o godzinie 18.00. Koordynacji wydarzenia podjął się odpowiedzialny wspólnoty Patryk Kosiński. Czas na ochocze serce i duszę we wspólnocie jej członków!

 

Z błogosławieństwem na ustach

Weronika i Kamila

10990895_899291103462366_37385993059060292_okpak

 

Diakonia Miłosierdzia

Print your tickets