Zmiana miejsca spotkań grupy postakademickiej!

Przypominamy, że od poniedziałku, 6.02. spotykamy się w Kaplicy Res Sacra Miser – ul. Krakowskie Przedmieście 62.

W załączniku plan pokazujący, gdzie nas znaleźć.

Print your tickets