Spotkanie Diakonii Miłosierdzia

Najbliższe spotkanie Diakonii Miłosierdzia odbędzie się w czwartek 25 maja.

Bezpośrednio po mszy spotykamy się w krużgankach. Przejdziemy do absydy na krótką adorację z diakonią akademicką, a następnie na spotkanie do jednej z salek.

Print your tickets