Zmiana miejsca spotkań grupy postakademickiej (dorosłych)

Remont kaplicy Res Sacra Miser rozpoczął się już na dobre. Kolejne czerwcowe spotkania ogólne odbędą się w Kaplicy Loretańskiej w kościele św. Anny (kaplica po lewej stronie kościoła stając przodem do ołtarza). Zaczynamy standardowo o 19:30.

 

Print your tickets