Rejonowy dzień wspólnoty

Pragniemy wszystkich zaprosić na rejonowy dzień wspólnowy, który odbedzie się już w tą niedzielę (9 grudnia), w parafii św. Stnisława Kostki.

Plan Dnia:

14.00 – Zawiązanie wspólnoty
14.30 – Kstecheza
14.50 – Godzina śwadectwa
15.20 – Grupy dzielenia (rozmowa ewangeliczna)
15.50 – Namiot spotkania
16.15 – Eucharystia
17.15 – Agape

Print your tickets